رویداد علمی «مدرسه پاییزه اقتصاد ورزش کشور» به عنوان اولین و بزرگترین رویداد اقتصاد ورزشی در سطح کشور برگزار می‌شود.
به گزار ایسنا، هسته اقتصاد ورزش دانشکده معارف اسلامی و اقتصاد دانشگاه امام صادق علیه السلام، رویداد علمی مدرسه پاییزه اقتصاد ورزش به عنوان اولین و بزرگترین رویداد اقتصاد ورزشی در سطح کشور را برگزار می‌کند.
در این رویداد علمی مباحثی همچون مسئله شناسی تا رویکرد عملیاتی حوزه اقتصاد ورزش با حضور کارشناسان خبره و صاحبنظران به بحث و بررسی گذاشته خواهد شد.
این رویداد از روز چهارشنبه ۱۸ آبان ١۴٠١ تا چهارشنبه ۲۵ آبان ۱۴۰۱در محل دانشگاه امام صادق علیه السلام «به صورت حضوری و مجازی» دنبال خواهد شد.
اعطای گواهی معتبر، برگزاری کارگاه های تخصصی و عملیاتی، جذب پژوهشگران در هسته اقتصاد ورزش، حمایت از طرح های کاربردی در راستای حل مسائل اقتصاد ورزش به وسیله معرفی به بدنه دولتی و خصوصی از اهداف این رویداد علمی است.
جمعی از اساتید تربیت بدنی، مدیران وزارتی و باشگاهی و کارشناسان ورزشی در این رویداد علمی ورزشی حضور خواهند داشت.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog