تبم پالایش آبادان در پایان مرحله اول لیگ برتر تنیس روی میز ایران در جایگاه نخست قرار گرفت.
به گزارش ایسنا، مرحله اول لیگ برتر تنیس روی میز در تهران  برگزار شد و هفت تیم در پنج دور با یکدیگر به رقابت پرداختند. در پایان مرحله اول تیم پالایش نفت آبادان در رده نخست قرار گرفت. 
در تیم پالایش نفت آبادان نوشاد و نیما عالمیان، افشین نوروزی، حمیدرضا طاهرخانی، سعید احمدیان حضور دارند و نفراتی چون امیرحسین هدایی و امین احمدیان عضو تیم فراسنج هستند.  
نیما عالمیان در دور اول شرکت نکرد اما در دور دوم و سوم حضور دارد. 
دور دوم لیگ برتر از ۱۴ آذر در آبادان برگزار می شود. 
نتایج مرحله اول لیگ در پنج دور به شرح زیر است:
نتایج دور اول: 
دانشگاه آزاد اسلامی ۴ – فراسنج تهران ۱
پالایش نفت آبادان ۵- شهرداری کرج صفر
عقاب نهاجا ۲ – پاکنژاد اسپرت ۳
نتایج دور دوم: 
رعد پدافند۴ – دانشگاه آزاد اسلامی۱
فراسنج تهران۳ – پالایش نفت آبادان۲
عقاب نهاجا ۲ – شهرداری کرج۳ 
نتایج دور سوم: 
فراسنج تهران  ۳ – عقاب نهاجا ۲
پالایش نفت آبادان ۵ – دانشگاه آزاد اسلامی صفر
پاکنژاد اسپرت تهران ۱ – رعد پدافند هوایی ۴
نتایج دور چهارم:
دانشگاه آزاد اسلامی ۵- عقاب نهاجا صفر
پالایش نفت آبادان  ۴ – رعد پدافند هوایی ۱
شهرداری کرج  ۲- پاکنژاد اسپرت ۳
نتایج دور پنجم:
فراسنج تهران ۴- پاکنژاد اسپرت ۱
پالایش نفت آبادان ۵ – عقاب نهاجا صفر
شهرداری کرج ۱ – رعد پدافند هوایی ۴
رده بندی تیم ها در پایان مرحله اول لیگ برتر تنیس روی میز: 
۱- پالایش نفت آبادان ۱۰/۵ امتیاز
۲- رعد پدافند هوایی ۶/۵ امتیاز
۳- فراسنج تهران ۵/۵ امتیاز 
۴- دانشگاه آزاد اسلامی ٥ امتیاز 
٥- پاکنژاد اسپرت ٤ امتیاز
٦- شهرداری کرج ٣ امتیاز 
٧- عقاب نهاجا ٣ امتیاز 
انتهای پیام 

source

توسط artmisblog