قرعه‌کشی لیگ برتر گلف در سال ۱۴۰۱ برگزار و برنامه مسابقات با حضور ۷ تیم لیگ برتری مشخص شد.
به گزارش ایسنا، مراسم قرعه‌کشی لیگ برتر گلف مردان با برگزار و قرار شد این دوره از رقابت‌ها با حضور ۷ تیم شامل منطقه آزاد اروند، معراج مسجدسلیمان، هیات گلف قم، کسری افق هندیجان، ملی حفاری اهواز، نفت و گاز مسجدسلیمان و هیات گلف اصفهان برگزار شود که برنامه این دوره از مسابقات در ادامه آمده است:
هفته اول:
معراج مسجدسلیمان-هیات گلف اصفهان
هیات گلف قم-نفت و گاز مسجدسلیمان
کسری افق هندیجان-ملی حفاری اهواز
منطقه آزاد اروند در این هفته استراحت خواهد کرد.
هفته دوم:
منطقه آزاد اروند-نفت و گاز مسجدسلیمان
معراج مسجدسلیمان -ملی حفاری اهواز
هیات گلف قم-کسری افق هندیجان
هیات گلف اصفهان در این هفته استراحت خواهد کرد.
هفته سوم:
هیات گلف اصفهان-ملی حفاری اهواز
منطقه آزاد اروند-کسری افق هندیجان
معراج مسجدسلیمان-هیات گلف قم
نفت و گاز مسجدسلیمان در این هفته استراحت خواهد کرد.
هفته چهارم:
نفت و گاز مسجدسلیمان-کسری افق هندیجان
هیات گلف اصفهان-هیات گلف قم
منطقه آزاد اروند-معراج مسجدسلیمان
ملی حفاری اهواز در این هفته استراحت خواهد کرد.
هفته پنجم:
ملی حفاری اهواز -هیات گلف قم
نفت و گاز مسجدسلیمان-معراج مسجدسلیمان
هیات گلف اصفهان-منطقه آزاد اروند
کسری افق هندیجان در این هفته استراحت خواهد کرد.
هفته ششم:
کسری افق هندیجان- معراج مسجدسلیمان
ملی حفاری اهواز- منطقه آزاد اروند
نفت و گاز مسجدسلیمان-هیات گلف اصفهان
هیات گلف قم در این هفته استراحت خواهد کرد.
هفته هفتم:
هیات گلف قم- منطقه آزاد اروند
کسری افق هندیجان-هیات گلف اصفهان
ملی حفاری اهواز-نفت و گاز مسجدسلیمان
معراج مسجدسلیمان در این هفته استراحت خواهد کرد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog