عضو شورای تالیف کتاب ریاضی سازمان پژوهش با اشاره به دلایل ریاضی‌گریزی دانش‌آموزان گفت: فرایند فعلی طراحی سؤالات کنکور سراسری این است که معلم اعتماد خود را به مولف کتاب درسی از دست می‌دهد.
source

توسط artmisblog