سرپرست تیم های اعزامی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان به مدال آوران ایران در رقابت های قهرمانی جهان پاداش پرداخت می کند.
به گزارش ایسنا، نبی دهمرده رییس هیات کشتی سیستان و بلوچستان که به عنوان سرپرست تیم های ملی کشتی آزاد و فرنگی نوجوانان ایران در مجارستان حضور دارد، در دیدار با ملی پوشان کشتی ایران از پاداش به نفرات مدال آور در رقابت های جهانی بوداپست خبر داد.
دهمرده به نفرات اول تا سوم کشتی آزاد و فرنگی قهرمانی جهان، به ترتیب ده، هفت و ۵ میلیون تومان پاداش پرداخت می کند.
دهمرده همچنین در صورت قهرمانی تیم های ایران به هر کدام از مربیان تیم ملی ۱۵ و به سرمربی ۲۰ میلیون تومان پرداخت خواهد کرد، در غیر اینصورت به هر کدام از مربیان ده میلیون تومان پاداش تعلق می گیرد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog