تصویری از مسدود شدن آزادراه «تهران ـ شمال» را مشاهده می‌کنید. 
فاجعه بیخ گوش تهران

source

توسط artmisblog