محمدجعفر صادقی درخصوص نکات بهداشتی که باید در هنگام ذبح قربانی مدنظر قرار گیرد، اظهار کرد: ذبح دام به هیچ وجه نباید در معابر و منازل انجام شود. هر فردی که تمایل دارد قربانی کند باید با هماهنگی کشتارگاه‌ها و در مکان‌های درنظر گرفته شده این کار را انجام دهد. کشتارگاه‌ها پذیرفتند که دعای قربانی را هنگام ذبح بخوانند.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد افزود: دام وقتی ذبح می‌شود حتما باید ۲۴ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه نگهداری شود و سپس در اختیار خانواده‌ها قرار بگیرد؛ زیرا اگر گوسفند آلوده باشد در این فاصله زمانی آن الودگی کاهش پیدا می‌کند و یا از بین می‌رود. حتی درمورد جگر و اجزای دیگر گوسفند به‌جز گوشت نیز توصیه می‌شود که ۴۸ ساعت در دمای ۰ تا ۴ درجه قرار داشته باشند.
صادقی گفت: معتقد هستیم که اگر گوسفند آلوده باشد همه امعاء و احشاء و خونی هم که از گوسفند می‌آید آلوده است و اگر این خون در معابر ریخته شود می‌تواند آلوده‌کننده باشد. اگر کسی که ذبح انجام می‌دهد بدون وسایل حفاظتی باشد نیز می‌تواند آلوده شود و به دلیل پیشگیری ازهر نوع آلودگی و بیماری توصیه ما این است که حتما قربانی کردن در کشتارگاه انجام شود.
وی با اشاره به اینکه قربانی کردن کاری ارزشمند و توصیه دینی است، عنوان کرد: اگر کسی می‌خواهد قربانی کند می‌تواند هزینه قربانی را به خیریه‌ها بدهد. به خیریه‌ها آموزش داده شده است. آنها با کشتارگاه‌ها هماهنگ هستند و خودشان هم گوشت را بین نیازمندان تقسیم می‌کنند و نذر فرد را به خوبی اجرا می‌کنند.
مدیر پیشگیری و مبارزه با بیماری‌های دانشگاه علوم پزشکی مشهد تصریح کرد: اگر می‌خواهیم کار خیر انجام دهیم، اما مسائل بهداشتی را رعایت نکنیم و یک فردی بیمار شود، این موضوع دین بزرگی را به گردن ما خواهد گذاشت. همچنین مردم توجه داشته باشند که گوشتی که در طول سال خریداری می‌کنند. حتما باید مهر دامپزشکی داشته باشد و از قصابی معتبر خریداری شود تا از ابتلاء آنها به بیماری‌های مشترک بین حیوان و انسان پیشگیری شود.

source

توسط artmisblog