کالاهای صادراتی و وارداتی در زمستان پارسال و در فاصله یکساله بین ۲۲۹ تا ۵۵۸ درصد افزایش قیمت داشته اند.
به گزارش ایسنا، قیمت کالاهای صادراتی از عوامل مهم و تاثیرگذار بر میزان مبادلات خارجی کشورها و همچنین از عوامل تعیین کننده رابطه مبادله بوده که تغییرات آن از اهمیت قابل توجهی برخوردار است.

 تورم فصلی صادرات  ۳۳ درصد شد
این در حالی است که بررسی تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت شاخص قیمت کالاهای صادراتی در بخش ریالی نشان می‌دهد که تورم فصلی کالاهای صادراتی در زمستان ۳۳ درصد بوده و در مقایسه با پاییز که ۴۲.۶ درصد گزارش شده بود ۹.۶ درصد کاهش دارد.

تورم کالاهای صادراتی بر مبنای دلار نیز ۷.۲ درصد در زمستان اعلام شده که نسبت به فصل قبل از آن ۶.۲ درصد افزایش دارد.

کمترین نرخ تورم در بین کالاهای صادراتی مربوط به گروه اشیاء هنری، اشیاء کلکسیون و یا عتیقه و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی با ۶۶.۴ درصد است.

بیشترین کاهش هم در گروه پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده با این مواد با منفی ۳.۶ درصد ثبت شده است.

 گرانی ۲۲۹ درصدی کالاهای صادراتی
ولی این گزارش نشان می‌دهد که قیمت کالاهای صادراتی در زمستان سال ۱۳۹۹ در مقایسه با زمستان سال ۱۳۹۸، ۲۲۹.۸  درصد افزایش داشته است.

همچنین بر مبنای دلاری کالاهای صادراتی ۷.۸  درصد نسبت به زمستان سال ۱۳۹۸ گران شده است.

وضعیت کالاهای وارداتی
اما در رابطه با کالاهای وارداتی لازم به یادآوری است که قیمت این کالاها از عوامل موثر بر میزان مبادلات خارجی بوده و مانند قیمت کالاهای صادراتی از عوامل تعیین کننده روابط در مبادلات است که هر تغییری در آن از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

آمار مرکز آمار نشان می‌دهد که قیمت کالاهای وارداتی بر مبنای ریال در زمستان سال قبل نسبت به فصل مشابه در سال ۱۳۹۸، ۵۵۸.۳ درصد افزایش داشته است. در حالی که در پاییز تورم نقطه به نقطه کالاهای وارداتی ۵۸۸.۱ بوده و ۳۰.۶ درصد کاهش دارد.

همچنین بر مبنای دلاری نیز کالاهای وارداتی ۵۶ درصد گران شده است.

 کاهش تورم فصلی وارداتی ها
در زمستان سال گذشته نیز تورم کالاهای وارداتی ۴۵.۴ بوده که در مقایسه با تورم پاییز ۱۳.۹ درصد (تورم فصلی)کاهش دارد.

بر مبنای دلاری نیز در زمستان ۱۲.۸ درصد اعلام شده که نسبت به تورم ۱۰.۱ درصدی پاییز ۲.۸ درصد افزایش دارد.

کمترین نرخ تورم فصلی در حوزه واردات مربوط به گروه خمیرچوب یا سایر مواد الیافی سلولزی با ۴۸ درصد و بیشترین نرخ مربوط به گروه آلات و دستگاه‌های اپتیک، عکاسی و سینماتوگرافی با ۹۹.۱ درصد است.

بیشترین کاهش هم برای گروه پوست خام، چرم، پوست‌های نرم و اشیاء ساخته شده از این مواد با منفی ۷.۹ درصد گزارش شده است.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.