بیشتر ارزهای دیجیتالی در ۲۴ ساعت اخیر صعود بالای ۱۰ درصد داشته اند.
به گزارش ایسنا، بازار ارزهای دیجیتالی پس از چندین ریزش متوالی یک صعود پرقدرت را تجربه کرد و ارزش بیشتر رمزارزها به میزان قابل توجهی نسبت به روز قبل افزایش یافت. در ادامه بهترین و بدترین عملکردها طی ۲۴ ساعت گذشته ( تا ساعت ۱۳ به وقت شرقی) آورده شده است.
بهترین عملکردها
۱- تل کوین
قیمت: ۰.۰۱ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۳۹.۱۷ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود ۴۳ میلیون دلار
۲- ای ایکس اس
قیمت: ۱۹.۸۲ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۳۲.۳۸ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود یک میلیارد و ۳۴۱ میلیون دلار
۳- متیک
قیمت: ۰.۸۹۹ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۲۵.۷۶ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود پنج میلیارد و ۷۰۲ میلیون دلار
۴- رون
قیمت: ۴.۳۳ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۲۴.۶۴ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود یک میلیارد و ۱۲ میلیون دلار
۵- دش
قیمت: ۱۴۳.۷۴ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۲۱.۶۷ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود ۷۶۶ میلیون دلار
بدترین عملکردها
۱- لیو
قیمت: ۲.۹۴ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۵ درصد کاهش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود دو میلیون دلار
۲- ریون
قیمت: ۰.۰۰۵ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۰.۱۳ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود سه میلیون دلار
۳- کوانت
قیمت: ۷۳.۷۶ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۱.۴۵ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود ۱۴ میلیون دلار
۴- امدکس
قیمت: ۱.۱۸ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۲.۸۳ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود ۵۹ میلیون دلار
۵- ویوز
قیمت: ۱۲.۶۷ دلار
میزان تغییرات به نسبت ۲۴ ساعت گذشته: ۵.۶۸ درصد افزایش
حجم معاملات ۲۴ ساعت اخیر: حدود ۸۳ میلیون دلار
انتهای پیام

source

توسط artmisblog