وزنه‌بردار فوق سنگین ایران پس از غول گرجی بیشترین رکورد ورودی را در وزنه‌برداری بازی های المپیک توکیو دارد.
به گزارش ایسنا، رکورد ورودی وزنه‌برداران برای حضور در بازی‌های المپیک توکیو اعلام شد و ایران دو وزنه‌بردار در دسته‌های ۱۰۹ و فوق سنگین دارد و علی مرادی رییس فدراسیون ایران هم جزو هیات ژوری رقابت‌های وزنه برداری المپیک توکیو است.
دسته ۱۰۹ کیلوگرم
در این دسته ۹ وزنه بردار حضور دارند. اکبر ژورائف از ازبکستان با ۴۳۰ کیلوگرم بیشترین رکورد ورودی را دارد. پس از او سیمون مارتیروسیان با ۴۲۰ کیلوگرم و نماینده ژاپن با ۴۱۵ کیلوگرم قرار دارند. رکورد ورودی علی هاشمی نماینده ایران به همراه وزنه بردار روسیه ۴۱۲ کیلوگرم است.
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم
در این دسته ۸ وزنه بردار به رقابت می‌پردازند. لاشا تالاخادزه با رکورد ورودی ۴۶۰ کیلوگرم در این وزن یکه تازی می‌کند. علی داودی نماینده ایران با ۴۴۲ کیلوگرم پس از تالاخادزه بیشترین رکورد ورودی را دارد.
برنامه رقابت نمایندگان ایران
سه شنبه ۱۲ مرداد
دسته ۱۰۹ کیلوگرم: علی هاشمی ساعت ۱۵:۲۰ به وقت ایران
چهارشنبه ۱۳ مرداد
دسته ۱۰۹+ کیلوگرم: علی داودی ساعت ۱۳:۲۰ به وقت ایران
انتهای پیام

source

توسط artmisblog