علی دایی کاپیتان سابق تیم ملی ایران با انتشار یک استوری نسبت به شرایط خوزستان انتقاد کرد.
دایی سوءمدیریت طی سال‌های گذشته را عامل وضعیت فعلی خوزستان دانسته است.
عکس | انتقاد علی دایی از شرایط ایجاد شده در خوزستان

source

توسط artmisblog