دولت علاوه بر کسری بودجه حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومانی، بدهی‌های هنگفتی هم به بار آورده که مانعی بر سر راه کنترل تورم و خروج اقتصادی از رکود است.
source

توسط artmisblog