«مت هنکاک» وزیر بهداشت انگلیس عصر شنبه در برابر فشارهای افکار عمومی به دلیل رسوایی اخلاقی در سایه محدودیت‌های کرونایی تسلیم شد و از مقام خود استعفا کرد.

source

توسط artmisblog