این سد از نوع بتونی غلتکی قوسی است که با ارتفاع ۹۱ متر از پی، طول تاج ۲۳۳ و عرض ۶ متر، ظرفیت ذخیره ۱۳۰ میلیون متر مکعب آب را دارد.
سد هایقر بدون هیچگونه بهره گیری، روز شنبه ۲ مرداد ۱۴۰۰ مورد افتتاح قرار گرفت.

source

توسط artmisblog