منابع خبری از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به مناطقی در خان یونس در شمال شرقی نوار غزه داده اند.
گفته میشود که این حمله در واکنش به ارسال بالنهای آتش زا از نوار غزه به سمت اراضی اشغالی صورت گرفته است.
 

source

توسط artmisblog