کمیته بین المللی المپیک به ورزشکاران اجازه داد تنها ۳۰ ثانیه روی سکو ماسک های خود را بردارند.
به گزارش ایسنا و به نقل از کیودو، کمیته بین المللی المپیک اعلام کرد که پروتکل های کرونا را در المپیک توکیو تعدیل کرده است تا به مدال آوران اجازه دهد تا برای مدت ۳۰ ثانیه روی سکوها ماسک خود را بردارند تا از آنها عکس گرفته شود.
البته در این هنگام ورزشکاران باید از هم فاصله داشته باشند.
کمیته بین المللی المپیک گفت که این تغییر به ورزشکاران اجازه می دهد تا چهره و احساسات آنها را در یک لحظه منحصر به فرد در کار ورزشی خود ثبت کند و همچنین دستاوردهای همه مدال آوران را با هم جشن بگیرند.
در اوایل روز، مارک آدامز، سخنگوی IOC به ورزشکاران هشدار داده بود که حتی پس از کسب مدال ماسک های خود را در هنگام جشن نیز نگه دارند.
وی در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت: داشتن ماسک یک چیز خوب و یک نصیحت نیست بلکه یک ضرورت است. ما واقعاً به نفع خودمان و به نفع همه از این قوانین پیروی می کنیم.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog