عربستان سعودی تصمیم گرفت فروش یکی از بزرگترین تاسیسات آب شیرین کن جهان را که سرمایه گذاران زیادی از جمله شرکت انژی فرانسه را جلب کرده بود، متوقف کند.
به گزارش ایسنا، عربستان سعودی خصوصی سازی تاسیسات آب شیرین کن و نیروی راس الخیر که قرار بود در کنار سایر داراییهای دولتی به منظور کاهش فشار مالی و متنوع سازی درآمد به فروش برساند را متوقف کرد.
کمیته نظارت بر خصوصی سازی برای بخشهای محیط زیست، آب و کشاورزی عربستان سعودی اعلام کرد این تصمیم به منظور بهره بردن از دانش و ظرفیت ایجاد شده در این کشور در نتیجه سالها تجربه در بخشهای نمک زدایی آب، فناوریهای جدید، پژوهش و توسعه و زنجیره تامین گرفته شد. استراتژی تعامل جدید و برنامه ریزی برای داراییهای شرکت حفظ آب سالین (SWCC) مانند تاسیسات راس الخیر بزودی اعلام خواهد شد.
این شرکت مشاورانی برای کمک به فروش ۷.۲ میلیارد دلاری تاسیسات راس الخیر استخدام و در ژانویه اعلام کرده بود که هفت شرکت و کنسرسیوم برای ارائه پیشنهاد خرید این تاسیسات دعوت شده اند و برنده قرار بود ۶۰ درصد از مالکیت پروژه و مدیریت، فعالیت و نگهداری آن را در دست بگیرد.
نمک زدایی از آب فرآیند گران و انرژی بری است اما در اقلیمهای کم آب و گرمی مانند عربستان سعودی و سایر کشورهای منطقه خلیج فارس قابل اتکاست.
بر اساس گزارش رویترز، کمیته خصوصی سازی عربستان سعودی اعلام کرد به تعامل با سرمایه گذاران در شراکتهای دولتی-خصوصی و خصوصی سازی در بخش آب ادامه می دهد.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog