مطالعه جدید: برخی از باکتری‌های روده می‌توانند به بهبود سلامت روان کمک کنند

پژوهشگران نشان داده‌اند که چگونه لاکتوباسیلوس (Lactobacillus)، یکی از باکتری‌های میکروبیوم روده، روی سلامت روان تأثیر می‌گذارد. این باکتری می‌تواند از طریق یک پروتئین حیاتی سیستم ایمنی، سطح استرس و…