قرارداد جدید آسترازنکا: توسعه داروی سرطان با همکاری شرکت هوش مصنوعی آمریکایی

شرکت داروسازی انگلیسی-سوئدی آسترازنکا قراردادی به ارزش 247 میلیون دلار با شرکت بیولوژیکی هوش مصنوعی آمریکایی Absci امضا کرده که هدف طراحی آنتی بادی برای مبارزه با سرطان را دنبال می‌کند.…