ماه: آوریل 2024

برنامه راهبردی جهش تولید استان نقش کاتالیزگری دارد

ایسنا/آذربایجان شرقی معاون اقتصادی استاندار آذربایجان‌شرقی گفت: برنامه راهبردی و عملیاتی جهش تولید استان، برنامه‌ای برای تسهیل‌گری و شتاب دهی بوده و نقش کاتالیزگری دارد. محمد کلامی روز سه‌شنبه، چهارم…