نویسنده: artmisblog

احتمال افزایش ۲۵ درصدی بودجه طرح «امنیت غذایی» / جزییات یارانه حمایتی کودکان دچار سوء تغذیه

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ضمن اشاره به اینکه تاکنون ۱۳۵ هزار کودک تحت پوشش طرح امنیت غذایی قرار گرفته‌اند، از احتمال افزایش حدود ۲۵ درصدی بودجه این…