نویسنده: artmisblog

پژوهش‌ نیازمحور؛ سرچشمه خلق درآمدهای جدید و پایدار

ایسنا/خراسان رضوی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه مهمترین رویکرد پژوهشی این نهاد انجام تحقیقات نیازمحور است، گفت: پژوهش‌ در جهاددانشگاهی می‌تواند سرچشمه خلق درآمدهای…