بازیکنان پرسپولیس در استقبال عجیب هواداران قزوینی راهی ورزشگاه شدند. چهره کنعانی‌زادگان و اسماعیلی‌فر با واکنش هواداران در فضای مجازی روبرو شده است.

هواداران از سر و کول حسین کنعانی بالا رفتندهواداران از سر و کول حسین کنعانی بالا رفتندهواداران از سر و کول حسین کنعانی بالا رفتندsource

توسط artmisblog