به گزارش صنعت ماشین،

 قیمت موتورسیکلت های موجود در بازار ایران به صورت از نمایندگی ها و بازار موتورسیکلت استعلام و در سایت منتشر می شود.

جدول/ قیمت انواع موتورسیکلت در بازار 27 مهر 1402

نیرو موتور

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
یاماها MX King ۱۹۳.۸۰۰.۰۰۰
Yamaha XMAX250 (مدل ۱۴۰۱) ۴۵۸.۷۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150 (KLS) ۲۱۸.۲۰۰.۰۰۰
Yamaha R25 (مدل ۱۴۰۱) ۴۱۹.۰۰۰.۰۰۰
Yamaha MT25 ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰
یاماها WR 155 ۲۵۸.۶۰۰.۰۰۰
Yamaha NMAX150 ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰
Yamaha GrandFilano ۱۸۵.۹۰۰.۰۰۰
Yamaha GrandFilano ۱۶۸,۹۰۰,۰۰۰
Yamaha QBIX125 ۱۶۰.۶۰۰.۰۰۰
Yamaha XSR 155 ۲۴۹.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy Sf180 ۱۲۳.۸۰۰.۰۰۰
Galaxy NH180 ۱۴۴.۳۰۰.۰۰۰
Galaxy NA180 ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy J200 ۱۲۸.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy FX150 ۱۳۸.۴۰۰.۰۰۰
Galaxy SR200 ۱۱۲.۳۰۰.۰۰۰
راکز ۱۲۵ ۱۱۶.۳۰۰.۰۰۰
تریل GY 200 ۹۹.۰۰۰.۰۰۰
Galaxy X125 ۸۸,۲۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۲۰۰ ۸۰.۸۰۰.۰۰۰
Galaxy TN110 ۷۹,۷۰۰,۰۰۰
احسان شکاری ۱۵۰ ۷۶.۲۰۰.۰۰۰
اسکوتر Daichi CR 150 ۶۶,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 (KLS) ۷۹,۰۰۰,۰۰۰
Galaxy CL150 ۶۰,۰۰۰,۰۰۰
احسان ۲۰۰ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
احسان ۱۵۰ ۵۸.۰۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ استارتی ۵۶.۰۰۰.۰۰۰
احسان ۱۲۵ هندلی ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت ویگو ۱۲۷.۰۰۰.۰۰۰
Star HLX ۹۹.۰۰۰.۰۰۰

نیکران موتور

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
کی وی vieste 249 سال ۱۴۰۱ ۱۳۹.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰S سال ۱۳۹۹ ۶۱.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰ S سال ۱۴۰۰ ۷۶.۰۰۰.۰۰۰
بنلی ۱۸۰ S سال ۱۴۰۱ ۹۳.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۳۳.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کی وی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۹۸.۰۰۰.۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
لئونچینو ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
اس ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۳۹۹ ۷۵.۲۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان سال ۱۴۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
TNT135 سال ۱۳۹۹ ۵۷.۳۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵ ان ۱۴۰۱ ۱۱۷.۳۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۵۰ ۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۳۹۹ ۵۱.۶۵۲.۰۰۰
تی ان تی نیو ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۰
تی ان تی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۸۵.۰۰۰.۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
تی ار کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۰ ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
تی آر کی ۲۵۰ ۱۳۰.۱۰۰.۰۰۰
تی آر کی ۲۴۹ سال ۱۴۰۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
وی زد ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۵.۹۵۰.۰۰۰
۱۲۵ SETA سال ۱۳۹۹ ۵۰.۰۰۰.۰۰۰
تی ان ۲۵۰ سال ۱۴۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
ریس ۲۴۹ سال ۱۳۹۹ ۱۳۵.۸۵۰.۰۰۰
تی ان تی ۲۴۹ اس ۱۴۰۱ ۱۷۵.۰۰۰.۰۰۰
سیتی ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۵۸.۳۲۶.۰۰۰

کویر موتور

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
Ninja ZX-25R SE ۸۲۰.۰۵۰.۰۰۰
Adventure 249 ABS 1401 ۳۷۵.۱۴۴.۴۰۰
Primavera Yacht Club 150 1401 ۳۲۰.۰۰۰.۰۰۰
Scrambler 249 1401 ۳۰۷.۰۰۰.۰۰۰
Estrella 249 1401 ۳۱۳.۶۰۰.۰۰۰
C2 249 ۲۲۰.۱۴۰.۰۰۰
Primavera Touring 150 1401 ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
Duke 249 ABS 1401 ۲۸۰.۳۰۰.۰۰۰
Svartpilen 249 ABS1401 ۳۰۳.۸۰۰.۰۰۰
Aquila 249 ABS 1401 ۳۱۴.۴۳۴.۰۰۰
RC 200 ABS 1401 ۳۱۲.۳۴۰.۰۰۰
Duke 200 1401 ۳۱۰.۱۱۸.۰۰۰
V 249 1401 ۲۳۰.۰۰۰.۰۰۰
Z4 249 T 1401 ۲۸۰.۰۰۰.۰۰۰
Medley 150 ABS 1401 ۲۰۸.۰۰۰.۰۰۰
Z4 249 R 1401 ۲۱۰.۰۰۰.۰۰۰
C2 249 1401 ۲۰۱.۰۰۰.۰۰۰
Liberty S 150 ABS 1401 ۱۸۱.۰۰۰.۰۰۰
ET1 1401 ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
LPB 170 1401 ۱۷۲.۰۰۰.۰۰۰
Liberty 150 ABS 1401 ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
TG 1701401 ۱۶۰.۰۰۰.۰۰۰
HPS 249 Pagani 1401 ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ (Spoke)TC MAX ۱۵۵.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ TC MAX ۱۶۱.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 G1 (Spoke Rim) ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
۱۴۰۱ Z2 150 Z2 ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰
Z2 150 G1 ۱۶۵.۴۱۷.۶۰۰
Z2 150 U 1401 ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
CUx Ducati1401 ۱۱۴.۰۰۰.۰۰۰
T4 200 1401 ۱۳۲.۱۴۰.۰۰۰
iTank 401 ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
TC 401 ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
CUx 401 ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
N2 230 N 401 ۹۷.۰۰۰.۰۰۰
۲۰۰R SE 401 ۱۱۳.۶۵۲.۲۰۰
N2 230 401 ۱۱۲.۸۱۳.۳۰۰
TS-X 401 ۱۱۰.۰۰۰.۰۰۰
ST3 220 1401 ۱۰۷.۹۴۰.۰۰۰
iTango 1401 ۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰
T2 248 N 1401 ۱۰۱.۹۲۰.۰۰۰
S2 ADV 150 ۱۴۰۱ ۸۵.۷۵۵.۰۰۰
S5 150 1401 ۹۰.۱۲۰.۰۰۰
S2 150 kls 1401 ۸۰.۳۹۰.۰۰۰
S1 125 (Type 2) 1401 ۷۱.۵۷۱.۰۰۰
CDI 200 1401 ۶۲.۱۷۶.۰۰۰
CDI 150 1401 ۶۰.۰۹۶.۰۰۰
CDI 125 1401 ۵۸.۴۷۶.۰۰۰
ES5 1500 1401 ۴۷,۰۰۰,۰۰۰
ES5 N 2000 1401 ۴۵,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۲,۰۰۰,۰۰۰
ES1 1800 1401 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
ES8 15001401 ۴۴,۰۰۰,۰۰۰
ES6 1500 1401 ۴۱,۰۰۰,۰۰۰
۱۹۵۸ ۱۴۰۱ ۴۰.۱۰۰.۰۰۰
ES2 1500 1401 ۳۹,۰۰۰,۰۰۰
M1 70 1401 ۳۵,۰۰۰,۰۰۰
MAD Truck 1401 ۳۳,۱۰۰,۰۰۰
EST2 1500 1401 ۳۸,۰۰۰,۰۰۰
EST4 1500 1401 ۳۶,۹۰۰,۰۰۰
MAD ۱۴۰۱ ۲۸,۱۰۰,۰۰۰
کویر agv ۱۲۰.۰۰۰.۰۰۰
vespa V150 ۱۶۲.۷۶۲.۰۰۰

دینو

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
کاوان ۱۵۰ سال ۱۳۹۹
کاوان ۱۵۰ اس سال ۱۴۰۱ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
کاوان پلاس ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۷۱.۰۰۰.۰۰۰
ویند ۲۰۰ سال ۱۳۹۹
ویند ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۸۸.۰۰۰.۰۰۰
لئوپارد ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۷۵.۰۰۰.۰۰۰
کاوان ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ ۶۴.۰۰۰.۰۰۰
جفت سیلندر کروز ۲۵۰ ۱۸۰.۰۰۰.۰۰۰
طرح کلیک ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۵۳.۰۰۰.۰۰۰
فیدل کلاسیک اس وای ام سال ۱۳۹۹ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۳۹۹
فیدل ۲۰۰ اس وای ام سال ۱۴۰۱ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
زد ۲ ۱۵۰ سال ۱۳۹۸
زد ۲ ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۸۰.۰۰۰.۰۰۰
دینو بندا BD249 سال ۱۴۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰

کبیر موتور

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
کبیر وسپا VXL 150 ۱۵۰.۰۰۰.۰۰۰
کبیر آپریلیا SR160 ۹۳.۰۰۰.۰۰۰
کبیر طرح کلیک آپ ۱۵۰ ۷۰.۰۰۰.۰۰۰
کبیر NVX150i ۹۴.۸۰۰.۰۰۰
کبیر NVX155 ۹۷.۰۰۰.۰۰۰

ایران دوچرخ

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
موتور سیکلت KPT200 ۱۳۳.۰۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت وترانو WY150 ۵۹.۰۷۵.۰۰۰
موتورسیکلت XY150-10B ۶۰.۳۵۰.۰۰۰
موتورسیکلت طرح کلیک آوا ۱۵۰ ۸۰.۲۲۵.۰۰۰
موتورسیکلت جیران (برقی) ۵۰۰ وات TM-305 ۲۳.۹۵۷.۵۰۰
موتورسیکلت جیران (برقی) ۱۵۰۰ وات TM-309 ۳۱.۳۰۰.۰۰۰
موتورسیکلت سه چرخ تیپ ۱ E-Tricycle ۴۰.۱۷۵.۰۰۰
موتورسیکلت سه چرخ تیپ ۲ E-Tricycle ۵۰.۰۵۰.۰۰۰
موتورسیکلت ارشیا CG-125 انژکتوری ۵۷.۳۲۰.۰۰۰
موتورسیکلت ارشیا CDI-150 انژکتوری ۶۱.۵۲۵.۰۰۰

پرواز

مدل موتورسیکلت قیمت – تومان
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۶۰.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۲۰۰ سال ۱۴۰۰ ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۴۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۲۵ پی اس سال ۱۴۰۰ ۵۱.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۴۰۱ ۵۲.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۲۰۰ ۶۳.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۱۵۰ ۵۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۱۲۵ استارتی ۵۵.۰۰۰.۰۰۰
تریل پرواز جی وای ۲۰۰ سال ۱۴۰۱ ۹۹.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ۱۲۵ هندلی ۵۱.۰۰۰.۰۰۰
پرواز ار دی ۱۲۵ سال ۱۴۰۰ ۵۳.۸۰۰.۰۰۰
پرواز ان ام اس استارتی ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ —–

باجاج

مدل موتورسیکلت‌ قیمت (تومان)
پالس ان اس ۲۰۰ ۲۴۰.۰۰۰.۰۰۰
پالس ۲۰۰ آر اس سال ۱۴۰۰ ۱۹۰.۰۰۰.۰۰۰
باجاج ار اس ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۱۷۴.۰۰۰.۰۰۰
باجاج ۲۲۰ Avenger سال ۱۴۰۱ ۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰
باجاج ان اس ۱۶۰ سال ۱۴۰۰ ۱۸۵.۰۰۰.۰۰۰
باجاج بکسر ۱۵۰ سال ۱۳۹۸ ۱۳۶.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس یو جی فور ۱۸۰ سال ۱۳۹۵ ۱۴۷.۰۰۰.۰۰۰
باجاج پالس ۲۰۰ ان اس سال ۱۴۰۱ ۱۹۹.۰۰۰.۰۰۰

هوندا

مدل موتورسیکلت‌ قیمت (تومان)
هوندا طرح ویو ۱۲۵ ۱۳۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا اچ مدل سی بی ۱۹۰ ۱۴۰۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا پی سی ایکس(ای بی اس) ۱۵۰ ۱۴۰۱ ۲۹۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا پی سی ایکس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(اندونزی با ABS)
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۰(تایلند با ABS) ۱۷۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۳۹۹
هوندا ادونس ۱۵۰ سال ۱۴۰۱(اندونزی) ۱۷۸.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ۱۶۵ سی سی سال ۱۴۰۰ ۱۹۸.۰۰۰.۰۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۰
هوندا کلیک ای ۱۵۰ سال ۱۴۰۱ ۱۴۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا Genio سال ۱۴۰۰ ۹۰.۰۰۰.۰۰۰
هوندا Genio سال ۱۳۹۹

سحر

مدل موتورسیکلت‌ قیمت (تومان)
سحر سی دی آی ۱۲۵ ۱۳۹۹ ۲۸.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۱۳۵ ار دی ۳۹.۳۰۰.۰۰۰
سحر ۱۲۵ هندلی ۳۰.۵۰۰.۰۰۰
سحر سی جی ال ۱۵۰ سال ۱۴۰۰ ۳۸.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۱۲۵ استارتی ۱۴۰۱ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۲۰۰ ۳۵.۰۰۰.۰۰۰
سحر ۱۵۰ ۴۳.۰۰۰.۰۰۰
سحر آر سی جی ۲۰۰ سال ۱۳۹۹ ۲۹.۵۰۰.۰۰۰
سحر ار ان ام اس ۱۲۵ سال ۱۳۹۹ ۲۷.۱۰۰.۰۰۰

source

source

source

source

source

source

source

توسط artmisblog