ولی ساجدی اظهار کرد: همچنین طی امسال یک هزار و ۷۵۵ میلیارد ریال در قالب یک هزار و ۴۸۲ فقره تسهیلات تکلیفی توسط بانک قرض الحسنه مهر در لرستان پرداخت شده است.

وی گفت: سال گذشته نیز ۲هزار و ۷۶۶ میلیارد ریال در قالب چهارهزار و ۵۳۰ فقره تسهیلات تکلیفی و ۶۸۰ میلیارد ریال در قالب ۲ هزار و ۱۲۴ فقره تسهیلات بانک قرض الحسنه مهر لرستان به بیماران معسر پرداخت شد.

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران تاکید کرد: بانک قرض الحسنه مهر ایران قوانین بانک مرکزی را اجرا می‌کند و این نهاد حاکمیتی تشخیص می‌دهد که چه حسابی مشکوک به قمار و پولشویی است.

بانک قرض الحسنه مهر لرستان ۲۳ هزار و ۷۲۲ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت کرد

ساجدی افزود: بانک قرض الحسنه مهر ایران تابع ضوابط بانک مرکزی بوده و مبارزه با پولشویی را در دستور کار خود قرار می‌دهد بنابراین در این راستا مشتریان باید طبق مستندات به شعب توضیح دهند در غیر اینصورت حساب مسدود خواهد شد.

وی ادامه داد: ۱۴ شعبه این بانک در استان فعال است و تمام خدمات بانکی را ذیل قرارداد قرض‌الحسنه ارائه می‌دهد.

مدیر شعب بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در لرستان گفت: با ترویج فرهنگ قرض الحسنه و هم‌افزایی بانک و مشتریان، می‌توان بانکداری اسلامی را در جامعه گسترش داد که بانک قرض‌الحسنه مهر ایران در این راستا اصول و چارچوب بانکداری را رعایت کرده است و به دنبال بنگاه داری، ملک‌داری و تملک نمی‌باشد.

ساجدی اضافه داد: مبالغ محل وجه و التزام را که بانک به عنوان جرایم از مشتریان کسب می‌کند، صرف مسائل عام المنفعه می‌شود که در این راستا یک خانه بهداشت در شهرستان دلفان در حال احداث است.

منبع: ایرنا

 
 

source

توسط artmisblog