محمدرضا جامی درگفت وگو با ایلنای گلستان اظهارکرد: بیش از ۱۸ هزار تن بذر گندم در استان خریداری شده است که بذر گندم شامل رقم‌های تیرگان، کوهدشت، کلکتور، آراز، تکتاز، آرمان و معراج طبقات پرورشی، مادری و گواهی است.

وی ادامه داد: از این مقدار ۸ هزار تن آن فرآوری و ۶ هزار هزار تن لیبیل زنی شده است. تاکنون بیش از ۵ هزار تن گندم بین عاملین شهرستانی در استان توزیع شده است. استان ۱۱ مرکز تولید گندم بذری دارد که ۶ مرکز آن تحت مدیریت تعاون روستایی است.

جامی تصریح کرد: تاکنون بیش از ۲ هزار تن بذر بین کشاورزان گلستان به فروش رسیده است و همچنین برای حفظ رکورد تولید در محصول گندم باید بذر گندم مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

وی تصریح کرد: تعاون روستایی استان در سالجاری برای خرید گندم بذری از کشاورزان طرف قرارداد کاشت گندم بذری مبلغ بیش از سه هزار میلیارد ریال پرداخت کرده است.

source

توسط artmisblog