به گزارش «مبلغ»- این عکس در سال (۱۹۴۷ م/۱۳۲۵ ش) در بندر حیفا واقع در شمال فلسطین گرفته شده است. در این عکس ۴۵۰۰ اخراجی یهودی پناهنده به خاکِ فلسطین، با پارچه‌نوشتی که بر روی عرشه کشتی نصب شده، نمایش داده شده است. در پارچه نوشته آمده است «آلمان‌ خانه و آشیانه ما را نابود کرد، خواهشمندیم شما فلسطینیان، امید ما را نابود نکنید.»
حالا و پس از ۷۶ سال از تاریخ این عکس، همین مهمانان صهیونیسم، منکر وجودِ سرزمین فلسطین شده و با تجاوز، کودک کشی، اشغال و لشکرکشی بدترین جبران ها را در حق میزبانان خود در سرزمین قدس انجام می‌دهند..!

منبع: مسلمنا

source

توسط artmisblog