گروهی از دانشمندان ژاپنی توانستند جنین‌های موش را در ایستگاه فضایی بین‌المللی رشد دهند. به‌نظر می‌رسد که وجود گرانش روی رشد جنین‌ها تأثیری نداشته باشد. طبق نتایج و فرضیه‌های این مطالعه، انسان نیز شاید بتواند در فضا تولیدمثل کند. چنین پژوهش‌هایی برای مأموریت‌های اکتشاف فضایی مهم هستند.

محققان و تیمی از آژانس فضایی هوافضای ژاپن، جنین‌های منجمد موش را به ایستگاه فضایی بین‌المللی فرستادند. فضانوردان با استفاده از دستگاه‌ مخصوصی، یخ جنین‌های اولیه را ذوب کردند و به مدت چهار روز آن‌ها را پرورش دادند. محققان مشاهده کردند که این سلول‌ها به بلاستوسیست‌ها تبدیل شدند. بلاستوسیست‌ها توده سلولی هستند که به‌مرور جفت جنین را شکل می‌دهند.

براساس مقاله منتشرشده در IScience، گرانش اثر قابل‌توجهی روی رشد جنین ندارد. محققان همچنین پس از تجزیه‌وتحلیل بلاستوسیست‌هایی که به آزمایشگاه‌های زمین فرستاده شد، هیچ تغییر مهمی در وضعیت DNA و ژن‌ها مشاهده نکردند. این مطالعه اولین پژوهشی است که نشان می‌دهد پستانداران ممکن است در فضا رشد کنند.

رشد جنین موش در فضا و اهمیت آن برای اکتشافات فضایی

آزمایش محققان ژاپنی درواقع اولین آزمایش در جهان است که در آن رویان اولیه پستانداران تحت گرانش کامل ایستگاه فضایی بین‌المللی کشت داده می‌شود. برنامه آینده پژوهشگران این است که بلاستوسیست‌های به‌وجودآمده را به موش‌ها پیوند بزنند و ببینید آیا موش‌ها می‌توانند زایمان کنند یا خیر. این برنامه با هدف تأیید طبیعی‌بودن بلاستوسیست‌های تولیدشده در دستگاه‌های مخصوص ایستگاه فضایی انجام می‌شود.

چنین تحقیقاتی برای مأموریت‌های اکتشاف فضایی در آینده مهم هستند. طبق برنامه آرتمیس، ناسا قصد دارد انسان را به ماه بازگرداند تا چگونگی زندگی طولانی‌مدت در آنجا را یاد بگیرد. یافته‌های ناسا برای آماده‌سازی سفر به مریخ، در اواخر دهه 2030، به کار برده خواهد شد.

source

توسط artmisblog