به گزارش صنعت ماشین،

 در جلسه 615 این شورا، سپهر دادجوی توکلی به عنوان سخنگوی این شورا منصوب شد.

وی که پیش از این به عنوان مدیر حوزه ریاست، روابط عمومی و امور بین الملل مرکز ملی رقابت به فعالیت مشغول بود، دانش آموخته دکترای ارتباطات است.

گفتنی است دادجوی توکلی در پرونده خود مدیریت ارتباطات دستگاههای مختلف، تدریس دانشگاه و تدوین چند کتاب را دارد.

source

توسط artmisblog