باشگاه پرسپولیس بهای بلیت دیدار با صنعت نفت آبادان را 50 هزار تومان افزایش داد.

باشگاه پرسپولیس از ساعتی پیش بلیت فروشی دیدار با صنعت نفت را در حالی آغاز کرده که همچنان تعداد سکوها محدود و بلیت فروشی با حداقل ظرفیت ورزشگاه انجام می‌شود.

با این حال نکته جالب این است که پرسپولیس در قیمت‌گذاری این بازی، 50 هزار تومان بلیت‌ها را افزایش داده تا همچنان بازی پرسپولیس گرانترین بلیت‌های لیگ برتر ایران را داشته باشد.

هم اکنون قسمت روبه‌روی جایگاه 250 هزار تومان، پشت دروازه 150 هزار تومان و طبقه دوم با قیمت 100 هزار تومان به هواداران پرسپولیس عرضه شده است. قسمت جایگاه نیز همچنان غیرقابل خرید است.

این در حالی است که حدود 4500 صندلی روبه‌روی جایگاه، 6500 صندلی پشت دروازه و 13281 صندلی طبقه دوم در اختیار هواداران پرسپولیس است تا به نوعی آنها امکان خرید تنها 15 هزار بلیت را داشته باشند.

نکته عجیب اینکه جایگاه زنان نیز به سرعت از شرایط قابل خرید تبدیل به ظرفیت تکمیل شده است.