🟢وارونه گرائی یا جهل و مزدوری غربگرایان؟

👈اگر به شاهچراغ حمله کنند:

❌جای گشت ارشاد، امنیت مردم رو تامین کنید.

👈اگر تروریست دستگیر شود:

❌ نه به اعدام

👈اگر اسرائیل، نطنز و اصفهان و شهریاری و احمدی روشن را بزند:

❌ دیدید روسیه اس۳۰۰ نداد

👈اگر غزه اسرائیل را بزند:

❌خون رو با خون جواب نمیدن

👈اگر طالبان، احمد مسعود را بزند:

❌حکومت، حاضر به دفاع از مظلوم نیست!

👈اگر از مظلومین فلسطین دفاع شود:

❌نه غزه، نه لبنان!

👈اگر تحریم کنند:

❌به خاطر دشمنی با آمریکا است.

👈اگر امریکا برجام رو پاره کرد:

❌به خاطر حمله به سفارت عربستانه!

👈اگر رییسی بدون برجام، تحریم رو بی اثر کرد:

❌پولش رو نمی‌تونید بیارید چه فایده!

👈اگر پولها آزاد شد:

❌همه رو دادید فلسطین!

👈واکسن ساختیم:

❌آب مقطره

👈واکسن وارد کردیم:

❌چینیه به درد نمیخوره!

👈با عربستان جنگیدیم:

❌ دیپلماسی بلد نیستید.

👈با عربستان ارتباط برقرار شد:

❌چی شد عقب نشینی کردید؟!

👈هیئت ها رونق گرفت:

❌ مردم نیاز به شادی دارند

👈جشن غدیر برگزار شد:

❌ امارات ماهواره فرستاد شما ایستگاه صلواتی می زنید.

👈ماهواره فرستادیم:

❌وقتی مردم تو اجاره خونه مانده اند، ماهواره چه فایده داره!

👈با چین قرارداد ساخت مسکن نوشتیم:

❌ کشور رو فروختید به چین و روسیه

👈روسیه اسلحه از ما خرید:

❌ در جنگ اوکراین دخالت کردید!

👈اعلام بی طرفی کردیم:

❌از اسرائیل ترسیدید

👈اسرائیل رو بزنیم: …

❌مقصر مائیم چوب کردیم لانه زنبور

⚠️تراوشات ذهن بیمار، پایان ندارد.

🟢غربگرائی نوعی بیماری روحی روانی است.

source

توسط artmisblog