فیفا قصد دارد مطالبات رادوشویچ را پرداخت کند.

پرسپولیس به شدت این روزها درگیر مشکلات مالی است و همین مشکلات مالی باعث شده تا بازیکنان این تیم چندبار دست به اعتصاب بزنند. از طرفی یکی از مشکلات بزرگ پرسپولیس پرداخت طلب رادوشویچ است که به تازگی به خاطر جریمه دیرکرد ،۲۰۰ هزار یوروی دیگر هم به آن اضافه شده است.

باشگاه پرسپولیس به دلیل تحریم های بانکی و مشکلاتی که در انتقال پول از ایران وجود دارد،نتوانسته بود بخشی از قسط آخر گلر کروات را به موقع پرداخت کند و همین موضوع هم باعث شد تا فیفا باشگاه پرسپولیس را به پرداخت ۲۰۰ هزار یوروی دیگر جریمه کند. آنطور که شنیدیم با وجود جریمه شدن، فیفا می خواهد یک لطف بزرگ در حق پرسپولیس انجام دهد.

مدیران فیفا به رادو اعلام کردند از محل پاداش های پرسپولیس در فیفا پول او را پرداخت خواهند کرد و دیگر نیازی نیست که باشگاه پرسپولیس مستقیما به حساب گلر کروات پولی واریز کند. باشگاه پرسپولیس بابت حضور بازیکنانش در جام جهانی مقداری پول در فیفا دارد و طلبکار است. از همین رو فیفا قبول کرده که از آن پول مطالبات رادو را پرداخت کند.

source

توسط artmisblog