مهدی تقدسی درباره نحوه عرضه خودرو توسط خودروسازان در سامانه یکپارچه، اظهار کرد: درحال‌حاضر عرضه خودرو در سامانه به این صورت است که هر خودروسازی براساس میزان افزایش تولید و ظرفیت باقیمانده، می‌تواند در سامانه عرضه یکپارچه خودروهای داخلی، عرضه داشته باشد، بنابراین رویکرد این نیست که عرضه‌های گسترده در مدت زمان مشخصی داشته باشیم.

مدیر سامانه یکپارچه عرضه خودرو افزود: براین اساس در سامانه یکپارچه زیرساختی فراهم شده تا هر خودروساز زمانی که ظرفیت داشته باشد اقدام به عرضه خودرو در سامانه یکپارچه‌ کند.

وی گفت: اگرچه عرضه گسترده خودرو تاکنون چندبار اجرایی شده اما هدف از تشکیل سامانه یکپارچه خودرو فقط عرضه گسترده خودرو توسط تمام خودروسازان در سامانه نبود بلکه اهداف دیگری نیز در سامانه یکپارچه دنبال می‌شد از جمله اینکه فرآیند تولید، عرضه و تحویل خودرو در یک سامانه رصد شود و همچنین با عرضه خودرو در این سیستم فرآیند نوبت‌دهی به جای فرآیند قرعه‌کشی اجرا شود.

تقدسی اظهار کرد: ماندن در صف انتظار برای دریافت خودرو بهتر از قرعه‌کشی است زیرا در شیوه نوبت‌دهی مشتری از زمان خرید خودرو خود مطلع است و برای آن برنامه‌ریزی می‌کند.

source

توسط artmisblog