رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان در جلسه هم اندیشی کارگروه یکپارچگی اراضی استان، گفت: در سال ۱۳۹۴ قانونگذار فرصتی را به دولت داد تا اختلافات با بهره‌برداران بخش کشاورزی در خصوص مالکیت اراضی را در قالب کارگروه رفع تداخلات رفع کرده و هزینه‌های مربوط به طرح دعاوی در محاکم قضایی در این زمینه را کاهش دهد.

سید عماد شاهرخی افزود: یکی از سیاست‌های وزارت جهاد کشاورزی هویت بخشی به کشاورزان است، که این هویت بخشی به کشاورزان با صدور اسناد کشاورزی تحقق پیدا می‌کند.

شاهرخی گفت: یکی از اهداف مهم طرح رفع تداخلات، پایان بخشیدن به دغدغه‌های کشاورزان و سهولت بخشیدن به صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و بهبود تولیدات کشاورزی است.

شاهرخی افزود: بیش از ۷۰ درصد رفع تداخلات در دولت سیزدهم صورت گرفته است و برنامه ریزی وزارت جهاد بر این مبنا است که تا پایان سال رفع تداخلات اراضی به اتمام برسد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان گفت: در برنامه پیش بینی شده است که سالانه ۳ میلیارد مترمکعب صرفه جویی آب داشته باشیم و در عین حال بتوانیم با توجه به افزایش جمعیت با بهره وری سالانه ۲۰ میلیون تن تولیدات را افزایش دهیم.

شاهرخی تصریح کرد: لذا یکی از مؤلفه‌های مهمی که ما را در بهره وری میتواند کمک کند بحث یکپارچه سازی اراضی است. خوشبختانه در استان ۲۳ پایلوت را تعیین کرده ایم که شهرستان ازنا با ۴ طرح در رأس قرار دارد.

 رئیس سازمان جهاد کشاورزی لرستان با اشاره به تعداد مالکین طرح‌های پایلوت یکپارچه سازی اراضی در استان گفت: ۱۲۱۰ نفر در اجرای طرح‌های پایلوت مشارکت دارند، که شهرستان دلفان با ۵۰۰ مالک در صدر این طرح‌ها در استان و بعنوان پیشرو در سطح کشور است. 

شاهرخی گفت: مساحت طرح‌های پایلوت یکپارچه سازی شده ۳۹۶۰ هکتار است که شهرستان دلفان با ۱۱۱۳ هکتار در رأس و شهرستان بروجرد با ۵۵ هکتار در انتها قرار دارد.

وی ادامه داد: بدنبال افزایش پایلوت‌ها هستیم و اینکه آن‌ها را بعنوان مزارع الگویی در افزایش بهره وری به تولید کنندگان معرفی کنیم تا شاهد جهش تولیدی در سطح مزارع استان باشیم.

source

توسط artmisblog