درمیان گروه‌های خونی A, B, AB و O برخی می‌توانند به دیگری خدمات رسانی کنند و برخی دیگر نمی‌توانند به یکدیگر انتقال یابند و در واقع برای هم مفید باشند.

 

source

توسط artmisblog