نتایج گزارش عملکرد اجرای طرح کارورزی در کشور نشان می دهد که بیش از ۱۶۰ هزار نفر در سامانه ثبت نام کرده و بیش از ۶۸ هزار نفر موفق به عقد قرارداد کار شدند.

source

source

توسط artmisblog