مرحله اول: احراز هویت

احراز هویت مالک خودرو، به دو روش مختلف امکان‌پذیر است:

1. احراز هویت با مراجعه حضوری به دفاتر پلیس+10 توسط مالک وسیله نقلیه ودریافت کدکاربری ورمز عبور.
2. احراز هویت ازطریق ورود به سامانه پلیس راهور 120 و انجام مراحل احراز درطی دومرحله به شرح ذیل:

. ثبت اطلاعات اولیه مالک وسیله نقلیه واسکن کارت ملی و صفحه اول شناسنامه (سریال شناسنامه) توسط متقاضی و دریافت کدتایید توسط سامانه
. ورود مجدد مالک متقاضی ترخیص با ثبت کدتایید اولیه و تکمیل اطلاعات (شامل آدرس، تلفن و … تاییدیه نهایی توسط سامانه با هماهنگی ولینک سامانه ثبت احوال و ارسال کدکاربری و رمز عبور برای فرد متقاضی).

مرحله دوم: احراز مالکیت

پس از ورود مالک با کدکاربری ورمز ورود دریافتی ازسامانه در گام قبل، کلیه اطلاعات خودروهای تحت تملک فرد با لینک شماره گذاری و پارکینگ نمایش داده شده و خودرو یا خودروهای توقیفی مشخص و مشاهده می‌گردد. (در این مرحله مالک باید اسکن قبض توقیفی را بارگذاری کرده و علت توقیف توسط سامانه بررسی و در صورت مجاز بودن به ثبت درخواست ترخیص برای مالک وسیله نقلیه پیامک ثبت ترخیص اینترنتی ارسال میگردد).

مرحله سوم: ثبت درخواست ترخیص

ثبت درخواست ترخیص اینترنتی خودرو باید توسط مالک وسیله نقلیه و برای خودرو توقیفی به نام ایشان، انجام گردد.

مرحله چهارم: ارسال پیامک تاییدیه

در این مرحله، تعیین یگان توقیف کننده توسط سیستم و ارسال درخواست برای پلیس تخصصی مربوطه و همچنین ارسال پیامک به متقاضی مبنی بر” پیگیری ادامه مراحل ترخیص از پلیس تخصصی مربوطه” انجام می‌شود. سپس تیک ترخیص خودرو از سوی پلیس ثبت شده از طریق ارسال پیامک به متقاضی، از وی برای مراجعه مجدد به سامانه راهور 120 و ادامه مراحل ترخیص دعوت می‌شود.

مرحله پنجم: بررسی علت توقفی خودرو

گام پنجم بررسی علت توقیف خودرو توسط پلیس راهور و درخواست مدارک اختصاصی ترخیص مربوط به علت توقیفی و ارسال پیامک به متقاضی به شرح ذیل:

1. توقیف به علت نداشتن گواهینامه: ارائه اسکن نامه دادگاه.
2. توقیف خودرو به علت نداشتن بیمه نامه شخص ثالث: استعلام سیستمی بیمه شخص ثالث.
3. توقیف خودرو به علت دو تخلف همزمان: اعلام زمان توقیف ورفع آن در صورت گذر زمان مربوطه توسط سامانه.
4. توقیف خودرو با دستور قضایی: ارائه اسکن نامه دادگاه.
5. توقیف خودرو به علت خلافی بالا: ارائه اسکن رسید عدم خلافی و تایید توسط سیستم و یا پرداخت آنلاین با پیش بینی درگاه پرداخت اینترنتی درسامانه.
6. ارائه مدارک عمومی ترخیص شامل: اسکن رسید عدم خلافی، اسکن قبض توقیفی و …
7. تکمیل فرم تعهد معرفی راننده دارای گواهینامه وثبت اطلاعات فرد موصوف در سامانه برای مالکین فاقد گواهینامه مجاز رانندگی.
8. تکمیل فرم تقسیط برای متقاضیانی که درخواست ترخیص با تقسیط خلافی وسیله نقلیه را دارند و بررسی توسط سامانه (مدنظر قرار دادن نمرات منفی افراد وخلافی وسیله نقلیه: متقاضی باید درسیستم اجرائیات فاقد نمره منفی باشد وخلافی وسیله نقلیه بیشتر از3 میلیون تومان باشد تااجازه ترخیص داده شود).
9. پرداخت هزینه‌های مربوط به حمل و نگهداری با بارگزاری درگاه پرداخت در سامانه و پرداخت اینترنتی هزینه‌ها.

10.اتمام مراحل درسامانه وارسال به کارتابل کاربر ترخیص وتایید نهایی توسط افسر موصوف و ارسال پیامک نهایی به متقاضی.

source

توسط artmisblog