یک جایی خواندم:”آری، بشر موجود سرسختی‌ست.من تصور می‌کنم بهترین تعریفی کهمی‌توان از انسان کرد این است:انسان عبارتست از موجودی کهبه همه چیز عادت می‌کند.”📗️ #خاطرات_خانه_مردگان✍🏻 #داستایفسکی✴️ تا چه حد با این جمله موافقید؟ زندگی انسان شاید حول محور یکسری از عادات می چرخد، برخی از آن ها مثبت هستند و برخی بد و منفی. مثلا اگر عادت به باشگاه رفتن، تغذیه سالم و گوش دادن به ❇️ موسیقی های خوب داشته باشید، این عادات بد نیستند و چه بسا خوش به حالتان!✴️ اما اگر عادت به غم و غصه خوردن داشته باشید چه؟❇️ اگر سر هر موضوع کوچک فکر و خیال کنید و استرس بگیرید چه؟✴️ اگر عادت های بد داشته باشیم مثل سرزنش خود چه؟!!❇️ آیا برای کنار گذاشتن عادات بد خود از مشاوره آنلاین با روانشناس مجرب بهره برده اید؟
source

توسط artmisblog