این پیکار‌ها به مدت ۲ روز و برای نخستین بار در بهترین پیست دو صحرانوردی کشور در همدان جریان دارد.

دبیر هیئت دو ومیدانی همدان در خصوص این مسابقات گفت: رقابت‌های دوصحرانوردی بانوان کشور با شرکت ۱۲۰ دونده در رده‌های سنی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان در پیست شهید مفتح همدان در حال برگزاری است.

سید اصغر ذوقی احسن گفت: این مسابقات با شرکت دوندگان از ۱۷ استان کشور و در مسافت چهار، ۶ و هشت کیلومتر جریان دارد.

او گفت: پیکار‌های دو صحرانوردی کشور حکم انتخابی تیم ملی را دارد و دوندگان برتر به اردوی تیم ملی دعوت خواهند شد.

source

توسط artmisblog