این افراد در خطر نیستند. چیزی که از دوردست سمت چپ پایین ویدیو می‌آید فقط ماه است.

ماه در اینجا بسیار بزرگ به‌نظر می‌رسد، زیرا تصویر با لنز تلسکوپی گرفته‌ شده‌ است. آنچه درحال حرکت است؛ بیشتر زمین است که چرخش آن باعث می‌شود ماه به آرامی در پشت کوه تید ناپدید شود. تید آتشفشانی در جزایر قناری، سواحل شمال غربی آفریقا قرار دارد.

افرادی که در تصویر می‌بینید، 16 کیلومتر دورتر و بسیاری از آنها رو به دوربین هستند؛ چرا که طلوع خورشید در پشت سر عکاس را تماشا می‌کنند.

این تصادفی نیست که ماه کامل درست زمانی که خورشید غروب می‌کند، طلوع می‌کند؛ زیرا خورشید همیشه در سمت مخالف آسمان از ماه کامل قرار دارد.

ویدیو در سال 2018 در خلال ماه کامل ساخته شده است. گفتنی است که این ویدیو تایم لپس نیست، بلکه سرعت واقعی غروب ماه آنقدر بوده است.

source

توسط artmisblog