تحلیل بیت کوین BTC، دوشنبه ۱۳ آذر

نمودار روزانه رمز ارز بیت کوین نشانگر روند صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت در ادامه رالی صعودی اخیر به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در سطح ۴۰۱۱۱ است که سطح تکنیکالی قابل توجهی است. نرخ ۳۷۹۲۲ نشان دهنده حمایت دوم بازار است.

مقاومت اول در سطح ۴۳۱۷۵ قرار گرفته است که می تواند منجر به بازگشت نزولی بازار شود.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین 1 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن بیت کوین

تحلیل بیت کوین BTC، جمعه ۱۰ آذر

نمودار چهارساعته بیت کوین نشانگر ساختار صعودی است. این احتمال وجود دارد که قبل از ادامه حرکت صعودی اخیر، رمز ارز به سمت حمایت اول بازگردد و سپس مجدداً جهش کند.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۳۷۵۹۴ قرار گرفته است که محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است. حمایت دوم در ۳۶۷۴۶ دلاری است.

اولین مقاومت در ۳۸۳۱۳ دلار است و می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند. مقاومت دوم در ۳۹۵۷۲ تشکیل شده است و احتمال افزایش فشارهای فروش از اطراف این نرخ وجود دارد.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن بیت کوین

تحلیل بیت کوین BTC، پنجشنبه ۹ آذر

در نمودار چهارساعته رمز ارز بیت کوین، روند بازار نزولی یا بریش است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۳۶۷۵۴ دلار قرار دارد و نشان دهنده یک سطح کلیدی است. دومین حمایت در ۳۵۷۱۷ دلار شکل گرفته است.

مقاومت اول در ۳۸۳۱۳ قرار گرفته که این نرخ حرکات صعودی بازار را محدود کرده است. مقاومت دوم بیت کوین در نرخ ۴۰۰۵۷ است.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین 13 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن بیت کوین

تحلیل بیت کوین BTC، چهارشنبه ۸ آذر

نمودار چهارساعته رمز ارز BTCUSD یا بیت کوین نشانگر روند نزولی یا بریش است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول در سطح ۳۶۷۵۴ است که سطح تکنیکالی قابل توجهی به شمار می رود. حمایت دوم در سطح ۳۵۷۱۷ تشکیل شده است.

مقاومت اول در سطح ۳۸۳۱۳ قرار گرفته است که می تواند منجر به بازگشت نزولی بازار شود. مقاومت دوم در ۴۰۰۵۷ دلاری است.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین 12 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن بیت کوین

تحلیل بیت کوین BTC، سه شنبه ۷ آذر

در نمودار چهارساعته رمز ارز بیت کوین، روند بازار نزولی یا بریش است. اگر حمایت میانی شکسته شود، حمایت اول هدف بعدی بازار خواهد بود.

سطوح کلیدی

حمایت میانی بازار در نرخ ۳۶۷۵۴ دلاری است. حمایت اول بازار در نرخ ۳۵۷۱۷ دلاری تشکیل شده است.

مقاومت اول در ۳۸۳۱۳ است که می تواند حرکات صعودی را محدود کند. نرخ ۳۹۸۷۸ نشان دهنده مقاومت دوم است.

تحلیل پرایس اکشن بیت کوین 11 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن بیت کوین

source

توسط artmisblog