تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، دوشنبه ۱۳ آذر

نمودار روزانه جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا نشانگر روند صعودی است و این احتمال وجود دارد که قیمت در ادامه رالی صعودی اخیر به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۲۷۶ قرار گرفته است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود و این نرخ می تواند حرکات صعودی را محدود کند. مقاومت دوم در نرخ ۰٫۶۳۸۹ است.

حمایت اول بازار در ۰٫۶۰۵۳ است و محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 1 1 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، جمعه ۱۰ آذر

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، نشانگر روند خنثی یا رنج است. از این رو انتظار می رود که بازار بین حمایت اول و مقاومت اول نوسان کند.

سطوح کلیدی

حمایت اول در ۰٫۶۱۳۰ دلاری است و می تواند منجر به بازشگت مثبت بازار شود. حمایت دوم در ۰٫۶۰۶۴ دلار قرار گرفته است.

مقاومت اول در ۰٫۶۲۲۲ دلار است و می تواند حرکات صعودی بازار را محدود کند و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. مقاومت دوم در ۰٫۶۲۷۴ تشکیل شده است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 2 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، پنجشنبه ۹ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، ساختار بازار متمایل به صعودی یا بولیش است. انتظار می رود که قیمت به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت اول در ۰٫۶۲۲۲ دلار است که سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود. مقاومت دوم در ۰٫۶۲۷۴ شکل گرفته است.

حمایت اول در ۰٫۶۱۳۰ قرار گرفته و می تواند منجر به بازگشت صعودی بازار شود. نرخ ۰٫۶۰۶۴ دلار نشان دهنده حمایت دوم NZDUSD است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 16 3 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، چهارشنبه ۸ آذر

نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا نشانگر روند صعودی است و این احتمال وجود دارد که قیمت به مقاومت اول برسد.

سطوح کلیدی

مقاومت میانی در ۰٫۶۲۲۳ دلاری است. مقاومت اول در ۰٫۶۲۷۴ قرار گرفته است و سطح تکنیکالی قوی به شمار می رود.

حمایت اول بازار در ۰٫۶۳۱۳ است و محل خوبی برای بازگشت مثبت بازار به شمار می رود. حمایت دوم در ۰٫۶۰۶۴ تشکل شده است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 15 4 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

تحلیل دلار نیوزیلند NZDUSD، سه شنبه ۷ آذر

در نمودار چهارساعته جفت ارز دلار نیوزیلند به دلار آمریکا، مومنتوم نزولی در حال افزایش است. انتظار می رود که قیمت از مقاومت اول سقوط کند و به حمایت اول برسد.

سطوح کلیدی

حمایت اول بازار در نرخ ۰٫۶۰۶۵ است که احتمال حضور خریداران در اطراف این نرخ وجود دارد. حمایت دوم در ۰٫۶۰۱۲ دلار است.

نرخ ۰٫۶۱۰۸ نشانگر مقاومت اول است که با سطوح فیبوناچی انطباق خوبی دارد. مقاومت دوم در ۰٫۶۱۴۰ تشکیل شده است.

تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند 14 5 تحلیل پرایس اکشن
تحلیل پرایس اکشن دلار نیوزیلند NZDUSD

source

توسط artmisblog