تشویق علیرضا بیرانوند توسط هواداران پرسپولیس هنگام گرم کردن قبل از شروع دربی را تماشا کنید.
source

source

توسط artmisblog