با توجه به نزدیک شدن به اوج مصرف برق در کشور، مهندسین جوان نیروگاه مفتح همدان تعمیرات لازم را جهت اماده سازی نیروگاه انجام دادند.

source

توسط artmisblog