ماه: می 2024

سالروز سفر آیت‌الله رئیسی به‌عنوان روز مهدیشهر نامگذاری شود

ایسنا/سمنان استاندار سمنان پیشنهاد داد: سالروز سفر آیت‌الله رئیسی به مهدیشهر به عنوان “روز مهدیشهر” نامگذاری شود. سیدمحمدرضا هاشمی، استاندار سمنان ۶ خرداد در مهدیشهر اظهار کرد: پیشنهاد می‌شود در…