بنیاد ملی علم ایران با همکاری «ستاد توسعه زیست‌فناوری» و «ستاد توسعه فناوری‌های پزشکی بازساختی و سلول‌های بنیادی» به منظور شتاب‌دهی به پژوهش‌های حوزه ژن‌درمانی از پژوهشگران این حوزه در قالب فراخوان‌های انقلاب زیستی حمایت می‌کند.

به گزارش ایسنا،  در این فراخوان از پژوهشگران فعال در حوزه ژن‌درمانی در سه سطح پژوهش‌های توسعه‌ای، طرح‌های پسادکتری و رساله‌های دکتری حمایت خواهد شد. هر عضو هیات علمی  با رعایت ضوابط حمایتی بنیاد ملی علم می‌تواند یک طرح در هر کدام از سطوح ارسال کند.

حوزه‌های اولویت‌دار

پژوهش‌های توسعه‌ای:

الف) توسعه داروی بیوسیمیلار مبتنی بر الیگو نوکلئوتید 

ب) توسعه محصولات بیوسیمیلار ژن‌درمانی مبتنی بر پلتفرم‌های ویروسی

پ) توسعه بیوسیمیلار یک فراورده ژن‌درمانی مبتنی بر سلول‌های مهندسی شده با هدف بیان یک ژن سالم یا اصلاح یک ژن معیوب.

ت) طراحی و توسعه فرایندهای اتوماسیون و دستگاهی تولید محصولات ژن‌درمانی (دستگاه و کیت).

طرح‌های دکتری و پسادکتری:

تمامی رساله‌های دکتری و طرح‌های پسادکتری در حوزه ژن‌درمانی در این فراخوان مورد بررسی قرار خواهند گرفت اما طرح‌هایی که در راستای ۱۰ موضوع زیر باشند، از اولویت بیشتری برخوردار خواهند بود:

الف) توسعه پلتفرم‌های جدید دست‌ورزی ژنتیکی

ب) طراحی و بررسی تست‌های in- vitro و  in-vivo جهت بررسی کارایی و ایمنی کاندیدهای ژن‌درمانی و نیز جهت بررسی صحت توالی‌های تغییر یافته و میزان off-target در فرایندهای ویرایش ژنوم

پ) طراحی سیستم‌های انتقال ژن با قابلیت القای کنترل‌شده

ت) روش‌های انتقال ژن در مهندسی بافت برای تمایز سلولی

ث) مهندسی کپسید و گلیکوپروتئین‌های غشایی وکتورهای ویروسی با قابلیت استفاده بالینی در ژن‌درمانی برای بهبود عملکرد، فرار از سیستم ایمنی بدن و تحویل هدفمند

ج) طراحی و تولید داروهای نوکلئیک اسیدی (آنتی سنس الیگونوکلئوتیدها، si-RNAها و اپتامرهای متصل به دارو و …) با هدف استفاده در ژن‌درمانی

چ) توسعه ابزارهای دلیوری غیر ویروسی و تحویل هدفمند برای انتقال ژن

ح) داروهای ژن‌درمانی مبتنی بر ویروس

خ) فرایندهای پایین‌دستی تولید وکتورهای ویروسی

د) تحقیقات مرتبط با ژن‌درمانی (طراحی و شناسایی پنل‌های تشخیصی برای تشخیص بیماری‌های ژنتیکی، مشخصه‌یابی نواحی تاریک ژنوم و …).

واجدین شرایط

پژوهش‌های توسعه‌ای: مجری اصلی طرح در این فراخوان حتما باید یک نفر و عضو هیات‌علمی دانشگاه باشد.

طرح‌های پسادکتری: مسؤول طرح در دوره پسادکتری باید حتما عضو هیات‌علمی دانشگاه یا مراکز پژوهشی-تحقیقاتی کشور و دارای مرتبه علمی حداقل دانشیار در رشته مرتبط با پروپوزال ارائه شده باشد. چنانچه مسئول طرح پسادکتری واجد رتبه استادی باشد می‌تواند یک طرح پسادکتری فعال در بنیاد ملی علم ایران داشته باشد و همزمان برای فراخوان انقلاب زیستی هم یک طرح پسادکتری ارسال کند، اما چنانچه مسؤول طرح پسادکتری واجد مرتبه دانشیاری باشد، در صورتی که یک طرح پسادکتری فعال در بنیاد ملی علم ایران داشته باشند نمی‌توانند طرح پسادکتری دیگری برای فراخوان انقلاب زیستی ارسال کنند.

در زمان ثبت تقاضای پژوهشی نباید بیشتر از پنج سال از زمان فراغت از تحصیل پژوهشگر پسادکتری گذشته باشد. پژوهشگر حداقل سه مقاله JCR با ضریب تأثیر بالای یک، در سال منتهی به ثبت درخواست داشته باشد (برای بررسی دقیق‌تر به دستورالعمل‌های بنیاد ملی علم ایران مراجعه شود ).

رساله‌های دکتری: دانشجوی دکتری آزمون جامع خود را با موفقیت گذرانده باشد. از تاریخ دفاع از موضوع رساله دکتری تا ثبت پیشنهاده تحقیقاتی در سایت بیشتر از یک سال و از زمان شروع دوره دکتری دانشجو، بیشتر از سه سال تحصیلی نگذشته باشد. لازم به ذکر است که پژوهشگر باید نسخه نهایی از پیشنهاده را که در دانشگاه تصویب شده برای فراخوان ارسال نماید.

 در مورد پژوهش‌های توسعه‌ای و طرح‌های پسادکتری محققان می‌توانند پیشنهاده‌های خود را در بازه زمانی ۹ خرداد تا ۲۴ تیر در سامانه کایپر بارگذاری نمایند.

دانشجویان دکتری می‌توانند پیشنهاده‌های رساله دکتری مصوب خود را از تاریخ ۹ خرداد تا ۹ آبان در سامانه کایپر بارگذاری کنند.

مبلغ حمایت

از طرح‌های توسعه‌ای منتخب (دو تا هشت طرح) که دقیقاً در چارچوب موضوعی چهار RFP اعلام شده باشند، تا سقف ۳ میلیارد تومان حمایت خواهد شد.

در فراخوان انقلاب زیستی برای حمایت از طرح‌های پسادکتری (تا بیست طرح) با موضوع ژن درمانی (با اولویت طرح‌هایی که در راستای ده RFP) مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان کمک به پژوهشگری و ۲۵ میلیون تومان به عنوان کمک به استاد مسؤول طرح پرداخت خواهد شد. همچنین تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان به عنوان گرنت اجرای طرح به استاد میزبان جهت تأمین مواد آزمایشگاهی پرداخت خواهد شد.

در فراخوان انقلاب زیستی برای حمایت از رساله‌های دانشجویان دکتری (تا بیست طرح) با موضوع ژن درمانی (با اولویت طرح‌هایی که در راستای ده RFP) مبلغ ۱۳۵ میلیون تومان کمک به دانشجو و تا سقف ۲۰۰ میلیون تومان برای تأمین هزینه‌های پژوهش به استاد راهنما پرداخت خواهد شد.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog