ایسنا/کردستان رئیس ستاد انتخابات استان کردستان گفت: سلامت، امنیت، مشارکت و رقابت، چهار اصل مهم در برگزاری انتخابات است.

مهدی رمضانی امروز (۱٦ خرداد ماه) در جلسە ستاد انتخابات چهاردهمین دورە ریاست جمهوری، اظهار کرد: با توجە بە زمان کمی کە تا برگزاری انتخابات باقی مانده، امکانات برای برگزاری انتخابات در کردستان فراهم شدە است. انتخابات مصداق بارز مردم‌سالاری اسلامی ایران است و تا امروز مردم ایران هموارە پای انتخابات بودە و با حضور خود در مدیریت کشور دست داشتەاند.

وی با اشارە بە شهادت رئیس جمهور، شرایط کشور را بسیار حساس دانست و افزود: امروز همە دنیا تمرکزشان روی ماست تا ببینند مردم ایران چە تصمیمی برای کشور و آیندە آن می‌گیرند. از آنجا کە مردم ایران هموارە پای صندوق‌های رای حاضر و در آیندە کشور سهیم شدەاند، امسال نیز پیش‌بینی می‌شود مردم پررنگ‌تر از سال‌های قبل در پای صندوق‌های رای حاضر شوند.

وی بیان کرد: شهید جمهور مصداق بارز یک دولت مردمی و خدمتگزار بود. امیدواریم رئیس جمهور آیندە کسی باشد کە ادامە‌دهندە راە ایشان باشد.

معاون سیاسی – امنیتی استاندار و رئیس ستاد انتخابات استان کردستان در ادامە از پیش‌بینی ۱۲۹٦ شعبە اخذ رای برای انتخابات ریاست جمهوری در استان کردستان خبر داد.

وی با اشارە بە آنلاین بودن انتخابات، افزود: در حوزەهای زیرساختی مانند مخابرات و برق اقدامات خوبی شده و برای مناطق مرزی و روستایی شعب سیار در نظر گرفتە شدە است.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog