گروهی از نظامیان جنبش حماس فلسطین با استفاده از تونلی که از ۱۰ سال پیش برای ارتش رژیم صهیونیستی شناخته شده بود، به نزدیک منطقه حائل نفوذ کردند، اقدامی که انتقادات شدید بخش امنیتی این رژیم علیه لشکر ارتش صهیونیستی در نوار غزه را برانگیخت.

به گزارش ایسنا، رادیو ارتش رژیم صهیونیستی امروز جمعه اطلاعات جدیدی را درباره موفقیت گروهی از نظامیان حماس در نفوذ به منطقه دیوار مرزی در جنوب غزه و ورود آنها به منطقه حائل پخش کرد؛ منطقه حائلی که ارتش این رژیم در طول مرزهای نوار غزه ایجاد کرده است.

به نقل از سایت خبری «عرب۴۸» نیروهای حماس از طریق روزنه موجود در تونلی متصل به تونلی دیگر که از زمان حمله رژیم صهیونیستی به نوار غزه در سال ۲۰۱۴ یعنی ۱۰ سال پیش، برای این رژیم شناخته شده بود، از بخش بزرگی از منطقه حائل به عرض صدها متر عبور کرده و به ۲۰۰ متری دیوار مرزی نفوذ کردند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش کرد این تونل به منطقه‌ای نزدیک منطقه حائل می‌رسد که ارتش از زمان شروع جنگ کنونی با اینکه در منطقه حائل فعالیت دارد، با تونل مذکور برخوردی نداشته است.

منطقه حائل، در واقع یک کمربندی است که عرض آن صدها متر و حتی یک کیلومتر در امتداد مرزهای غزه است و در آنجا ارتش رژیم صهیونیستی زیرساخت روی زمین و زیر زمین و مخصوصا تونل‌هایی از این قبیل را تخریب می‌کند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه گزارش کرد هنوز ارتش درباره این تونل تحقیق جدی انجام نداده است و شاخه‌های آن که نزدیک دیوار مرزی می‌رسد، تخریب نکرده است. به همین دلیل، نیروهای حماس با استفاده از این تونل توانستند به ۲۰۰ متری دیوار مرزی نفوذ کنند.

نظامیان حماس موفق شدند به دیوار اول نفوذ کرده و از روزنه موجود در آن که باز مانده بود، عبور کنند که طبق گزارش رادیو ارتش رژیم صهیونیستی، این روزنه مخصوص فعالیت نیروهای صهیونیستی بود و به این ترتیب، نظامیان حماس توانستند با استفاده از آن بدون اینکه نیازی به بریدن دیوار مرزی یا بالا رفتن از آن داشته باشند، به راحتی به منطقه حائل نزدیک شوند.

رادیو ارتش رژیم صهیونیستی گزارش کرد اگر این روزنه بسته بود حداقل مانع از نفوذ این گروه از نظامیان حماس می‌شد و شناسایی موقعیت آن را ممکن می‌ساخت.

در همین زمینه، مقامات امنیتی رژیم صهیونیستی از تیپ نظامی غزه به شدت انتقاد کردند و گفتند، با بستن دهانه این تونل که از سال ۲۰۱۴ برای ارتش رژیم صهیونیستی شناخته شده بود، ممانعت از وقوع چنین اتفاقی ممکن می‌شد.

انتهای پیام

source

توسط artmisblog