دونده المپیکی ایران گفت: ساعت ۹ برای دویدن خیلی زود است  و از رکوردم راضی نبودم.
به گزارش خبرنگار اعزامی ایسنا به توکیو، فرزانه فصیحی دونده المپیکی ایران پس از راهیابی به مرحله بعد بازی های المپیک توکیو  با خوشحالی گفت:  من از رکوردم راضی نبودم، چرا که ساعت ۹ دویدن خیلی زود است. با اینکه بدنم خواب نبود اما بیدار، بیدار هم نبود.
او درباره رقبایش  بیان کرد: گروه اول سخت تر بود. استرس نداشتم، راحت بودم.
او درباره شانس برای صعود به نیمه نهایی گفت:باید دید، هیچ چیز تا ندوی مشخص نمی شود.
انتهای پیام

source

توسط artmisblog