پیامدهای وارونگی افکار عمومی

مقاله پژوهشی با عنوان «بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی های مقابله با آن» به صورت آنلاین در فصلنامه علمی – پژوهشی مطالعات امنیت اجتماعی منتشر شد.
به گزارش ایسنا، این پژوهش با هدف بررسی پیامدهای وارونگی افکار عمومی از منظر امنیت اجتماعی و استراتژی‌های مقابله با آن و با روش تحقیق کیفی انجام شده است.
در این زمینه، به دلیل میان‌رشته‌ای بودن مباحث مرتبط با وارونگی افکار عمومی با تعداد قابل توجهی از کارشناسان و صاحب‌نظران مرتبط با مسائل ارتباطی، رسانه‌ای، جامعه‌شناسی و روان‌شناسی مصاحبه عمیق انجام شده است.
یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد مواردی از جمله؛ سلب اعتماد عمومی و کاهش سرمایه اجتماعی، کاهش توان بسیج اجتماعی، پیامدهای ادراکی ناشی از مقاومت مخاطب در برابر پیام، تضعیف انسجام ملی، مرجعیت یافتن پیام بیگانگان، اثرگذاری بر شیوه حکمرانی و تضعیف سیاست گذاری های عمومی، فراهم شدن زمینه برای بروز چالش‌های امنیتی، استمرار نارضایتی عمومی و سلب اعتماد اجتماعی از جملة مهمترین پیامدهای بروز پدیدة وارونگی افکار عمومی است که عموماً برخوردار از اثرات و ابعاد امنیتی است.
همچنین نتایج این پژوهش نشان داده است با اینکه بیشترین ابعاد از پیامدهای وارونگی افکار عمومی مرتبط با زمینه‌های امنیتی و اجتماعی(امنیت اجتماعی) است اما برای مقابله با این پیامدها، مهمترین استراتژی‌ انجام اصلاحات در زمینه‌های ارتباطی و مدیریتی است. ضرورت رویکرد صادقانه با مردم، ارتقاء کارآیی و کارآمدی، از بین بردن زمینه‌های شکاف اجتماعی، اصلاح ساز و کارهای ارتباطی، توجه به خواسته‌های اساسی و اولویت‌دار مردم، اتخاذ تصمیمات خردمندانه و ضرورت اقناع کنندگی تصمیمات و شنیدن صدای منتقدان از مهم‌ترین مورادی است که باید در صدر اقدامات و اصلاحات در نظام حکمرانی قرار بگیرد.
دکتر سپهر خلجی، دکتر فائزه تقی پور و دکتر رضا اسماعیلی از دانشگاه آزاد اسلامی اصفهان انجام این پژوهش را به عهده داشته اند.
انتهای پیام

source

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *