مقامات آمریکایی روز گذشته (شنبه) اعلام کردند: در جریان تداوم آتش سوزیهای جنگلی در شمال ایالت کالیفرنیا دستکم هشت تن مفقود شده اند و جستجوها برای یافتن آنان ادامه دارد.
آتش سوزیهای اخیر سومین حریق مهیب در تاریخ این ایالت است و اکنون تنها ۲۱ درصد آن مهار شده است.
به گزارش ژاپن تودی، در حالی که آتش سوزی همچنان ادامه دارد به گفته مقامات محلی هوای خنک و آرام برای آتش نشانان شرایطی ایجاد کرده تا بتوانند برای مهار آتش فرصت بیشتری داشته باشند.

source

توسط artmisblog