طبق اعلام شرکت توزیع برق با افزایش مجدد دمای هوا، همکاری تمامی مشترکان درمدیریت بار شبکه توزیع برق شهر تهران ضروری است.
source

توسط artmisblog